Nattas lys

Om den stjerne i natta er månen helt klar:
Om hun selv er som mor så kan den være far.
Om han verdsetter at det er sola som rår
og at hun er den dikter som sollyset får.

Om den stjerne i natta vil sol være lik
må den omkranse månen og gjøre den rik.
Det er lite å skryte av, lyset den gir.
Men om den akter Kristus, som lyspunkt den blir.