Meter

Om du skriver i meter så er det fordi
du er ordentlig opptatt på å være i.
Og det kan være grunner så mange til det.
Det kan være en grunn at du liker å le.

Men en ting er helt sikker, og det er at makt
er forlatelig om en kan ta den i akt.
Så om du faktisk en ordens makt være vil
så bør diktet ditt meter ha å høre til.