Meg og mobiltelefonen

Når jeg lader mobiltelefonen er jeg
veldig klar over at jeg ei lader opp meg.
For mobiltelefonenergi vil jo dø.
Mens det liv som i meg er gjør skjermen min stø.

Det som likevel gjør at jeg tenker som så
at mobiltelefon er et omriss å få
er at den ikke virker om strømmen er av.
Og når ikke slått på er jo spenningen lav!