Lykken med å skrive dikt

Når jeg lager et dikt er jeg ikke så der
at det synes for meg at jeg lykkelig er.
For jeg jobber iherdig, og hardt for å få
av Vår Herre et uttrykk som for jeg kan stå.

Men når diktet er ferdig er gleden min stor,
inntil jeg kikker på hva som i diktet bor.
Men jeg vil jo så gjerne til diktet mitt le!
Det får jeg når i perm jeg får diktet mitt se.