Kvinnen i dag

Med et belte om livet er kroppen på plass.
Det er opplagt for olding og opplagt for tass.
Det er opplagt at hun som i kjole vil gå
ikke ofte vil strammes ved belte der på.

Men en kvinne i dag går i bukser og vil
ved et belte fullstendig og stramt klemmes til.
Hennes barn går i hager for de som er små
hvor den rette oppdragelse smart passes på.