Jorden

Ingen jord er for stor til at Herren ei får
full kontroll ved det øye som gjør at Han rår.
Jorden frydes som gjenstand for Vår Herres blikk.
Og den tjener ham vel. Gå på vannet Han fikk.

I vår skjøtt og forvaltning av jorden vi skal
være Herren vår ved som om var vi befal.
Og Vår Herre vil ikke ha jorden lagt død.
Den er underlig og gir bevisstheten glød.