I forbifarten

Det er lys i tunnelen, i taket, om ei
det er noen fornøyelse å ta på vei.
Vel er jeg i et kjør. Men det er ikke så
at jeg kjører forbi fine inntrykk å få.

Må tunnelen snart slutte, så jeg kan se ut,
og tunnelåpningen være en liten trut.
Når tunnelen tar ende vil jeg kjøre vekk
i fra veien og finne en solforgyldt flekk!