Hva jeg har å gjøre

Jeg går bort til det stedet som nå er blitt mitt.
Jeg må krysse ei elv, som er livet mitt, blitt.
Jeg går over en bro. Den har lykkens portal.
Og jeg takker Vår Herre for veien mental.

Og jeg setter meg ned ved et bord som der står.
Begge sider av saken for øyet mitt står.
Og mitt liv, som var sånn at jeg følte meg svak,
eksistens blir jeg legger det kommende bak.