Giften

Det er opplagt og klart at ved synden begått
vil det med all rettferdighets ferdsel gå trått.
For ved synden er en ikke kvalifisert
men er tvert i mot såret og blitt infisert.

Og når alle vil unnskyldes oppstår det syn
at i verden er ingen så klare som lyn.
Vi er syndige mennesker alle som en.
Irritere vil den som i grunnen er ren.