Framtidsrettet å være

Jeg går inn i min framtid med solbriller på.
For min framtid er vakker, med sollys å få.
Der er varme og glede og mulighet til
å få kose seg akkurat sånn som en vil.

Når jeg tenker på det blir mitt arbeide svært,
for i framtiden er det som er ferdig kjært.
Og helt sikkert er det at min framtid er fin.
Den er druens, som arbeider med å bli vin.