Diktet

I et dikt er en tanke fra luften dratt ned
til et bilde en synes en oppløftes ved.
I et dikt vil en finne et syn som kan gi
smil om munnen om en veldig enig kan bli.

Men den sans som ved diktet blir aktivisert
er vår luktesans. Synet er passivisert.
Og som Jesus ved lignelser fødte en flokk
vil en dikter begeistre ved å være kokk.