Dikteren

Om som stjerne på himmelen, en vil gi angst
for at engstelig skal bli en uvirksom fangst.
Da er det mye bedre som måne å fri
en omstendighet som det er utvikling i.

Det er dikterens lodd å som lys ta i akt
og ha leseren liten og rar i sin makt.
Men den leser er jo fullt i stand til å se
hva som skinner og om en til lyset kan le.