Den ekte vare

Det er ille når mennesket ikke vil ha
Herren Kristus i gjære og slik være bra.
Det er ille når Sønnen får status som vei
som er passe når den er vidunderlig ei.

Det er ille når virke ei lenger er krav
men hvor dåring forventet gjør simpel og lav.
Men om Piken er heldig er hun som en bønn
om at alle skal lage og gi Herrens Sønn!