Bilen

Når all smerte og glede og moro med bil
har å gjøre med den og er knyttet til stil
er din ferd blitt til måte hvorved du er gitt
som et fehode veien betrakter som sitt.

Det er bedre å tenke at bilen er slakt
som for tiden er merkelighet i din makt,
hvorved ferden blir enklere, selv om du må
passe på at du ikke for bilen må stå.