Barnet

Der er ingen som tenker som barnet om Gud
og som mindre er opptatt av glitter og skrud.
Barnets utsikt er enkelt. Det vet at det får.
Det å ta vet det godt at er ikke dets kår.

Man vil eie så mye. Man vil være rik
og få stilling og ære i samfunnet slik.
Men på veien går barnet og tenker som så
at det kanskje er blomster langs veien å få!